โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยินดี ..


ติดต่อโรงพยาบาลป่าโมก

 

โรงพยาบาลป่าโมก 318/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

 

โทรศัพท์ 035-661072 ,035-661073   โทรสาร 0-35661326

 

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลป่าโมก

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์

หน่วยงาน

โทรศัพท์

  ห้องผู้อำนวยการ

1234

ตึกสามัญ

ตึกผู้ป่วยนอกชั้น1

  ห้องพยาบาล(ตึกสามัญ)

2100

  ห้อง OPD

1100 , 1111

  ห้องชันสูตร

2101 , 2110

  ห้องตรวจ 1

1101

  ห้องคอมพิวเตอร์

2102

  ห้องตรวจ 2

1102

  ห้องพักแพทย์  

2103

  ห้องตรวจ 3

1103

  ห้องทันตกรรม

2104 , 2140

  ห้องตรวจ 4

1104

  ห้องสุขภาพจิตฯ

2105

  ห้องตรวจ 5

1105 , 1106

  ห้องให้คำปรึกษา

2106

 จุดคัดกรองเบาหวานความดัน

1107

  ห้องเก็บเอกสารผู้ป่วยใน

2107

  ห้องการเงินผู้ป่วยนอก

1108

  คลินิคANC/คลินิคเด็กดี

2108

  ห้อง ER

1109 (ข้างนอก) , 1120 (ข้างใน)

  ห้องประชุม (ตึกสามัญ)

2109

  ห้อง X-RAY

1110

ตึกผู้ป่วยใน

  ห้องรอคลอด

1112

  ห้องพยาบาล (ตึกสงฆ์บน)

3200 , 3222

  ห้องฝ่ายการพยาบาล

1113

  ห้องพยาบาล (ตึกสงฆ์ล่าง)

3100 , 3111

 โต๊ะคัดกรอง

1114

  ห้องพยาบาล (ตึกพิเศษ)

4100 , 4111

 จุดนัดผู้ป่วย

1115

ตึกผู้ป่วยนอกเก่า

  ห้องยา

1116

  ห้องแผนไทย

4105

  ห้องยา (หัวหน้า)

1117

  ห้องกายภาพ

4106

  เค้าเตอร์จ่ายยา

1118

  ห้องออกกำลังกาย

4107

  ห้องเก็บของหลังห้อง X-RAY

1119

อื่นๆ

  ห้องผ่าตัด

1121

  คลังบริหาร(พัสดุ)

7101

  ประชาสัมพันธ์

1122

  ห้องช่างไฟฟ้า

7102

  จุดคัดกรองไข้หวัด

1123

  รปภ ด้านหลัง

7103

  โรงรถฉุกเฉิน

1130

  รปภ ด้านหน้า

7104

ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2

  โรงครัว

7105

  ห้องบริหาร

      1201 (หัวหน้าบริหาร)

  จ่ายกลาง

7106

  ห้องบริหาร

      1202 (งานพัสดุ)

  คลังยา

7107

  ห้องบริหาร

      1203 (งานบุคคล)

  ซักฟอก

7108

  ห้องบริหาร

      1204 (งานธุรการ)

  คลังเวชภัณฑ์

7109

  ห้องบริหาร

      1205 (หัวหน้าการเงิน)

  ห้องยานยนต์

7110

  ห้องบริหาร

      1206 (การเงิน)

  ห้องควบคุมบ่อบำบัด

7111

  ห้องประชุม (ใหญ่ชั้น 2)

1210

  โรงไฟฟ้าใหม่

7112

  ห้องส่งเสริมฯ

1214

  ห้องส่งเสริมฯ (หัวหน้า)

1213

  ห้องสุขาภิบาลฯ

1215

  

 

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์

หน่วยงาน

โทรศัพท์

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ตึก 5 ชั้น (ชั้นที่ 1)

ตึก 5 ชั้น (ชั้นที่ 4)

ตึก 5 ชั้น (ชั้นที่ 5)

 ห้องพยาบาล (ข้างนอก)

5100

 ห้องพยาบาล (ข้างนอก)

5400

 ห้องพยาบาล (ข้างนอก)

5500

 ห้องพยาบาล (ข้างใน)

5111

 ห้องพยาบาล (ข้างใน)

5444

 ห้องพยาบาล (ข้างใน)

5555

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 1

5101

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 1

5401

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 1

5501

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 2

5102

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 2

5402

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 2

5502

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 3

5103

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 3

5403

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 3

5503

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 4

5104

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 4

5404

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 4

5504

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 5

5105

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 5

5405

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 5

5505

ตึก 5 ชั้น (ชั้นที่ 2)

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 6

5406

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 6

5506

 ห้องพยาบาล (ข้างนอก)

5200

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 7

5407

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 7

5507

 ห้องพยาบาล (ข้างใน)

5222

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 8

5408

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 8

5508

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 1

5201

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 9

5409

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 9

5509

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 2

5202

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 10

5410

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 10

5510

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3

5203

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 11

5411

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 11

5511

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 4

5204

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 12

5412

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 12

5512

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 5

5205

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 13

5413

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 13

5513

ตึก 5 ชั้น (ชั้นที่ 3)

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 14

5414

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 14

5514

 ห้องพยาบาล (ข้างนอก)

5300

 

 

 

 

 ห้องพยาบาล (ข้างใน)

5333

 

 

 

 

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1

5301

 

 

 

 

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2

5302

 

 

 

 

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3

5303

 

 

 

 

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 4

5304

 

 

 

 

 ตึก 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 5

5305

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์

หน่วยงาน

โทรศัพท์

หน่วยงาน

โทรศัพท์

  ตึกสงฆ์ล่าง

บ้านพักเจ้าหน้าที่

แฟลตพยาบาล เก่า

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 1)

3101

 นพ.สุรพันธ์

6001

 ชั้น1 ห้อง 1 อุษาศรี

6211

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 2)

3102

 บ้านพักหลังตึกOPDเก่า ห้อง 1/1

6002

 ชั้น1 ห้อง 2 ธนินทรา+ศิริพร

6212

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 3)

3103

 บ้านพักหลังตึกOPDเก่า ห้อง 1/2

6003

 ชั้น1 ห้อง 3 เรณู+กิตติมา

6213

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 4)

3104

 นพ.สมชาติ

6004

 ชั้น1 ห้อง 4 อนุรักษ์+รักเกียรติ

6214

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 5)

3105

 คุณจันทร์เพ็ญ

6005

 ชั้น2 ห้อง 1 จริยา

6221

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 6)

3106

 คุณนิชานันท์

6006

 ชั้น2 ห้อง 2 ศรีสมบูรณ์+อุสุมา

6222

  ตึกสงฆ์ล่าง (ห้อง 7)

3107

 คุณศังกร

6007

 ชั้น2 ห้อง 3 วชิราภรณ์+ณพิชญา

6223

ตึกสงฆ์บน

 คุณประคอง

6008

 ชั้น2 ห้อง 4 อุษา+อารีรัตน์

6224

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 8)

3208

 บ้านพักแพทย์

6009

 ชั้น3 ห้อง 1 ชีวรรณ์

6231

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 9)

3209

 บ้านพักแพทย์

6010

 ชั้น3 ห้อง 2 นิษฐ์สุดา+รุ่งกานต์

6232

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 10)

3210

 บ้านพักแพทย์

6011

 ชั้น3 ห้อง 3 กานดา+ประทุม

6233

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 11)

3211

 บ้านพักแพทย์

6012

 ชั้น3 ห้อง 4 จิตติมา

6234

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 12)

3212

 คุณอาทิตย์

6013

แฟลตพยาบาล ใหม่

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 13)

3213

 

6014

 ชั้น1 ห้อง 1 ณัฐวดี

6311

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 14)

3214

 

6015

 ชั้น1 ห้อง 2 วิภา

6312

  ตึกสงฆ์บน (ห้อง 15)

3215

 คุณสำเนียง

6016

 ชั้น1 ห้อง 3 สันติ

6313

ตึกพิเศษ

 คุณจิระเดช

6017

 ชั้น1 ห้อง 4 พนิตตา+อรยา

6314

  ตึกพิเศษ (ห้อง 1 )

4101

 คุณสุนันท์

6018

 ชั้น2 ห้อง 1 พวงบุปผา

6321

  ตึกพิเศษ (ห้อง 2 )

4102

แฟลตแพทย์

 ชั้น2 ห้อง 2 วิกาวี

6322

  ตึกพิเศษ (ห้อง 3 )

4103

 แฟลตแพทย์ ชั้น1 ห้อง 1

6111

 ชั้น2 ห้อง 3 พัชรนันท์

6323

  ตึกพิเศษ (ห้อง 4 )

4104

 แฟลตแพทย์ ชั้น1 ห้อง 2

6112

 ชั้น2 ห้อง 4 กวิตา+สุจิตรา

6324

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น1 ห้อง 3

6113

 ชั้น3 ห้อง 1 นุชรี

6331

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น1 ห้อง 4

6114

 ชั้น3 ห้อง 2 ธัชรินทร์

6332

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น2 ห้อง 1

6121

 ชั้น3 ห้อง 3 จิรสุภา+กาญจนา

6333

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น2 ห้อง 2

6122

 ชั้น3 ห้อง 4 จินดาพร

6334

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น2 ห้อง 3

6123

 

 

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น2 ห้อง 4

6124

 

 

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น3 ห้อง 1

6131

 

 

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น3 ห้อง 2

6132

 

 

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น3 ห้อง 3

6133

 

 

 

 

 แฟลตแพทย์ ชั้น3 ห้อง 4

6134