โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยินดี ..


โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ

"โรงพยาบาลก้าวไกล มั่นใจในมาตรฐาน บริการประทับใจ"

  --> ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลป่าโมก

    

 

 

  -->ประกาศนโยบายโรงพยาบาลป่าโมก

 

ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียด

1

 นโยบายการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพ

2

 นโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 - 2562

3

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลป่าโมก

4

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ (Gree and Clean Hospital)

5

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริต ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

6

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
7
นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลตามเกณฑ์ (Green and clean Hospital)
8
นโยบายการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพ
9
นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

--> เอกสารดาวน์โหลด

 

ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียด

1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข

2

เล่มคู่มือสมรรถนะ ปี 2560

3

แบบฟอร์มแบบประเมิน

4

ขออนุญาติเผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อ

การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และตอบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยงาน

5

ใบขอรับเงิน ฉ.11 และ ใบสำคัญรับเงิน

5

ใบขอรับค่าตอบแทน (พตส)

6

วิธีการใช้ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

  

 

--> ประกาศแผนการจัดซื้อ/รายงานผลการจัดซื้อ

 

ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียด

1

แผนการจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2561

2

แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม
ปีงบประมาณ 2561

3

ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลป่าโมก
ปีงบประมาณ 2560

4

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

5

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

6

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

7

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ทั่วไป) กลุ่มงานการพยาบาล
ปีงบประมาณ 2561

8

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปีงบประมาณ 2560

9

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2561

10

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเอ็กซเรย์)
ปีงบประมาณ 2560

11

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเอ็กซเรย์)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2561


--> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ลำดับที่

วันที่ประกาศ

เรื่อง

รายละเอียด

1

 

24/08/2558 - 31/08/2558

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถกะบะพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อพร้อมอุกกรณ์ช้วยชีวิตฉุกเฉิน)

 

รายละเอียด

2

11/05/2559 - 23/05/2558

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา แบบไม่สัมผัสกระจกตา)

รายละเอียด

3

07/07/2559 - 23/07/2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(โครงการจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม ปั้มลม เครื่องฉายแสงยูนิตทำฟัน)

รายละเอียด

4

22/03/2560 - 07/04/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %)

รายละเอียด

5

12/04/2560 - 02/05/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด จำนวร 3 เครื่อง)

รายละเอียด

6

27/04/2560 - 12/05/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ,เครื่องบริหารเข้าและสะโพกแบบต่อเนื่อง

,เครื่องบริหารไหลแบบต่อเนื่อง่)

รายละเอียด

7

04/05/2560 - 22/05/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด)

รายละเอียด

8

29/08/2560 - 06/09/2560

 

 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 

รายละเอียด

 

 

-->ข่าวสาธารณสุข   

 

ป้องกัน .. โรคมือเท้าปาก

เแนะนำหมั่นเช็กสุขภาพเด็ก ป้องกันโรค
โรคมือเท้าปาก มีแนวโน้มที่สูงขึ้น เตือนผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้

และหมั่นตรวจสุขภาพเด็กเพื่อป้องกันโรค

มือเท้าปาก 

สั่งสอบนมโรงเรียนบูด

ผู้ว่า สั่งให้สาธารณสุขเข้าตรวจสอบนม รร.
 ผู้ว่าจังหวัดน่านได้สั่งการให้ทางสาธารณสุข เข้าตรวจสอบนมโรงเรียน หลังครูโรงเรียนบ้านน้ำลี จ.น่าน เปิดกล่องพบแต่นมบูด ทั้งที่ข้างกล่องระบุสามารถดื่มได้ถึงปี 2559 

เดินวันละ 25 นาที ต่ออายุ 7 ปี

ค้นพบเคล็ดสำคัญของการมีอายุยืนยาวว่า ถ้าผู้สูงอายุ
โรคหัวใจแห่งยุโรป ได้ความรู้ใหม่ว่า การออกกำลังประจำ จะช่วยยืดอายุคนได้

 

 

สิ่งที่ต้องรู้้ 1669

.

สิ่งที่ต้องรู้ ...เมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน

หากท่าน หรือญาติของท่าน หรือบุคคลทั่วไปที่มีปัญหา ด้านสุขภาพ และต้องการรับความช่วยเหลือด่วน

คำแนะนำภาวะอุทกภัย

.

คำแนะนำกรมอนามัย

คำแนะนำกรมอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะอุทกภัย

 

อันตราย ! ไข้เลือดออก

.

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

ไข้เลือดออก นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรม
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

วัน

เช้า

บ่าย

นอกเวลา

จันทร์

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกเบาหวาน
  คลินิกความดันโลหิตสูง
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกสุขภาพจิต

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกบำบัดยาเสพติด
  คลินิกวัณโรค
  คลินิกวัยทอง
  คลินิกอดบุหรี่

  คลินิกออกกำลังกายสำหรับประชาชน

อังคาร

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกเบาหวาน
  คลินิกความดันโลหิตสูง
  คลินิกทันตกรรม

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกบำบัดยาเสพติด
  คลินิกวัยทอง

  คลินิกออกกำลังกายสำหรับประชาชน
  คลินิกทันตกรรม

พุธ

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกเบาหวาน
  คลินิกความดันโลหิตสูง
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิคสุขภาพเด็กดี

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกบำบัดยาเสพติด
  คลินิกนิรนาม
  คลินิกฝากครรภ์

  คลินิกออกกำลังกายสำหรับประชาชน

พฤหัสบดี

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกเบาหวาน
  คลินิกความดันโลหิตสูง
  คลินิกทันตกรรม

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกบำบัดยาเสพติด
  คลินิกวัยทอง
  ตรวจหลังคลอด

  คลินิกออกกำลังกายสำหรับประชาชน
  คลินิกทันตกรรม

ศุกร์

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกฝากครรภ์
  คลินิกสุขภาพจิต

  ตรวจโรคทั่วไป
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกบำบัดยาเสพติด
  คลินิกสุขภาพจิต

 คลินิกออกกำลังกายสำหรับประชาชน

อาทิตย์

  คลินิกฝากครรภ์

-

-

 

 

 

 

 

        

        

      

         

   

.............. ................................................................ ..