ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ 1/3/2565
      รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ขนาดเล็ก

ประกาศ 1/3/2565
      ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ขนาดเล็ก

ประกาศ 1/3/2565
      รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า 4 เตียง

ประกาศ 1/3/2565
      ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า 4 เตียง

ประกาศ 1/3/2565
      รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ประกาศ 1/3/2565
      ประกาศราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ประกาศ 1/3/2565
      รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

ประกาศ 1/3/2565
      ประกาศราคากลางเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

ประกาศ 10/2/2565
      ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2564

ประกาศ 10/9/2564
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2564

ประกาศ 20/3/2564
      ประกาศขายทอดตลาดปี 2564

ประกาศ 13/02/2563
      ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2563

ประกาศ 13/02/2563
      แผนจัดซื้อประจำปี 2563

ประกาศ 24/08/2558 - 31/08/2558
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกะบะพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน)

ประกาศ 11/05/2559 - 23/05/2559
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา แบบไม่สัมผัสกระจกตา)

ประกาศ 07/07/2559 - 23/07/2559
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(โครงการจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม ปั้มลม เครื่องฉายแสงยูนิตทำฟัน)

ประกาศ 22/03/2560 - 07/04/2560
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %)

ประกาศ 12/04/2560 - 02/05/2560
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด จำนวน 3 เครื่อง)

ประกาศ 27/04/2560 - 12/05/2560
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ,เครื่องบริหารเข้าและสะโพกแบบต่อเนื่อง,เครื่องบริหารไหลแบบต่อเนื่อง)

ประกาศ 04/05/2560 - 22/05/2560
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด)

ประกาศ 22/08/2560 - 06/09/2560
      ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศ 22/11/2562 - 9/12/2562
      ประกาศขายทอดตลาด