ข่าวการรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือก


วันที่ประกาศ เรื่อง เอกสารแนบ
31 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร) เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร) เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
21 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร) เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ประกอบอาหาร) เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
12 ตุลาคม 2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
10 ตุลาคม 2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4 ตุลาคม 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
9 กันยายน 2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
6 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
29 สิงหาคม 2565 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
26 พฤษภาคม 2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค / พนักงานบริการ / โภชนากร
26 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค / พนักงานบริการ / โภชนากร
9 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค / พนักงานบริการ / โภชนากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค / พนักงานบริการ / โภชนากร
12 เมษายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25 มีนาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา